PERSONDATAPOLITIK - Nettogravsten.dk

Som kunde hos Nettogravsten.dk overlader du data til Danske Stenhuggerier A/S. Vi passer selvfølgelig på dine data og behandler dem i overensstemmelse med den gældende persondatalov og persondataforordningen GDPR. Som dataansvarlig går vi meget op i, at dine data behandles og opbevares forsvarligt og på den korrekte måde.Indsamling af persondata
Danske Stenhuggerier A/S indsamler i forbindelse med ordreoptagelse. Der sker registrering af persondata for både ordreafgiver samt afdøde personer. De indsamlede persondata, i forbindelse med kundeforhold, kategoriseres som almindelige personoplysninger efter persondataforordningens artikel 6.
Der sker registrering af følgende persondata:

• Navn
• Adresseinformationer
• Telefonnummer
• Mailadresse
• Fødselsdato
• Dødsdato
• Gravstedsidentifikation
• Billeder

Anvendelse af persondata
Indsamlingen af persondata sker til formål om levering af produkter, fakturering og til at kontrollere forretningen Danske Stenhuggerier A/S. Anvendelsen af persondata sker i henhold til gældende retningslinjer og lovgivning, herunder blandt andet persondataforordningen og bogføringsloven.
De indsamlede persondata anvendes udelukkende til de oprindeligt indsamlede legitime formål. Oplysningerne viderebehandles ikke på en måde, som er uforenelig med disse formål. Hvis vi ønsker at anvende dine oplysninger til andre formål, end de oprindelige formål, har du ret til at få information herom, inden vi påbegynder de nye formål.


Videregivelse af data
Danske Stenhuggerier A/S videregiver i få tilfælde data til eksterne samarbejdspartnere. Disse videregivelser er nødvendige for at opfylde ordren på gravsten hos os. Vi videregiver data i følgende forbindelser:
Bestilling af bogstaver
Ved valg af bronze-bogstaver på sten, skal disse købes ved underleverandører. Dette betyder, at informationer om bogstaver, tal og tegn til den ønskede skrift i bronze videregives til denne underleverandør. Da der typisk fremgår persondata i denne skrift anses denne videregivelse som videregivelse af persondata. Denne videregivelse gives i overensstemmelse med persondataforordningens §6, stk. 1, nr. 2.
 
Finansiering af dit køb
I forbindelse med eventuel finansieringsaftale videregives persondata til Nordea Finans. Denne videregivelse omfatter almindelige personoplysninger. Ydermere har Nordea Finans outsourcet legitimationskontrollen og indgåelse af finansieringsaftalen med kunder til Danske Stenhuggerier A/S. Denne outsourcing betyder, at Danske Stenhuggerier A/S videregiver og behandler CPR-nummer til Nordea Finans på vegne af kunde/låntager. Der er indgået skriftlig databehandleraftale med Nordea Finans. Efter godkendt kreditaftale mellem Nordea Finans og kunde/låntager, makuleres samtlige papirer ved Danske Stenhuggerier A/S. Al fremadrettet korrespondance vedrørende finansieringsaftalen skal foretages direkte mellem låntager og Nordea Finans.
Koordinering med bedemand/kirkegård
I visse tilfælde, hvor Danske Stenhuggerier A/S skal koordinere levering af produkter med bedemænd og/eller kirkegårdspersonale, kan det forekomme, at Danske Stenhuggerier A/S udveksler information om navn og gravstedsnummer, som anses for videregivelse af persondata. Denne videregivelse gives i overensstemmelse med persondataforordningens §6, stk. 1, nr. 2.


Trustpilot
Giver du dit samtykke, videregiver Danske Stenhuggerier A/S din mailadresse til Trustpilot. Trustpilot vil herefter sende en mail med anmodning om anmeldelse af købsoplevelsen.


Sikkerhedsforanstaltninger og databehandlere
Elektroniske data ved Danske Stenhuggerier A/S opbevares i henhold til gældende lovgivning. Danske Stenhuggerier A/S har truffet rimelige tekniske og organisatoriske foranstaltninger, for at beskytte oplysningerne mod videregivelse, misbrug, tilintetgørelse, tab, forringelse eller anden behandling i strid med databeskyttelsesloven.
Danske Stenhuggerier A/S har med samarbejdspartnere, som har direkte eller indirekte adgang til persondata, indgået databehandleraftaler, som sikrer, at samarbejdspartnere handler i overensstemmelse med gældende retningslinjer og lovgivning.


Cookies
Når du besøger vores hjemmeside vil der, hvis du godkender det, blive placeret session cookies på din computer. Session cookies er små uskadelige filer, som ikke kan forvolde skade. Disse cookies sikrer, at vores hjemmeside kan genkende din computer, når du igen besøger hjemmesiden og har udelukkende til formål at forbedre brugeroplevelsen på vor hjemmeside.
Danske Stenhuggerier A/S anvender Analytics cookies. Disse cookies bruges til at måle og analysere besøg på vor hjemmeside. Analytics cookies er anonymiserede, hvorfor disse ikke spores tilbage til den registrerede.


Gravstensdesigner
Med funktionen Gravstensdesigner på hjemmeside, indtastes der yderligere persondata i form af informationer anvendt i designprocessen. Disse persondata opbevares og behandles i overensstemmelse med ovenstående retningslinjer for almindelige personoplysninger.


Dine rettigheder:

Indsigtsret
Med persondataforordningen kommer indsigtsretten. Dette betyder, at du som registreret har ret til at få indsigt i, hvilke data Danske Stenhuggerier A/S har registreret om dig.

Ret til berigtigelse
Hvis du er af den opfattelse, at de data vi har registreret om dig er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet.

Ret til sletning
Danske Stenhuggerier A/S opbevarer og sletter data i henhold til interne retningslinjer, som påser at gældende lovgivning på området overholdes. I særlige tilfælde har du ret til at få specifikke oplysninger om dig slettet, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som Danske Stenhuggerier A/S indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet.Ret til begrænsning af behandling
Hvis du mener, at Danske Stenhuggerier A/S’s behandling af dine persondata er urigtig eller i strid med lovgivningen, kan du anmode os om at begrænse behandlingen af dine persondata, indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om oplysningerne er korrekte og ligeledes behandles korrekt. Du kan anmode om behandlingsbegrænsning, hvis du mener, at dine legitime interesser går forud for den dataansvarliges legitime interesser. Hvis du får medhold i, at vores behandling skal begrænses, må vi fremover kun behandle oplysninger med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.


Ret til at transmittere oplysning
Persondataforordningen giver mulighed for at få transmitteret oplysninger, som Danske Stenhuggerier A/S har registreret af dig som registreret. Transmitteringen giver mulighed for at overflytte dine persondata til anden leverandør end Danske Stenhuggerier A/S.
Ret til indsigelse
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vor behandling af dine persondata. Ønsker du at gøre indsigelse, skal du bruge kontaktoplysningerne i bunden af denne side.


Dine klagemuligheder
Har du behov for at kontakte Danske Stenhuggerier A/S i forbindelse med vores håndtering af dine persondata, skal dette foretages skriftligt på persondata@stenhuggeri-as.dk

Er du utilfreds med vores håndtering af dine persondata, har du mulighed for at klage til Datatilsynet.
Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk – her kan du ligeledes læse mere om persondataforordningen. Datatilsynet er en myndighed, som i sidste ende kan afgøre, om dine persondata behandles i overensstemmelse med den gældende lovgivning.