Køb gravsten på nettet

1. Vælg din gravsten
2. Vælg skrift og dekoration
3. Vi klarer resten…

Gravsten til gravplæne (Fællesgrav)

Denne gravsten anvendes, når der er valgt fællesgrav, typisk i plænen.
Gravsten til urnegrav (Individuelt gravsted)

Denne gravsten anvendes, når der er tale om et individuelt gravsted til urnenedsættelse.Gravsten til kistegrav (Individuelt gravsted)

Kistegravsteder er typisk store gravsteder i mange varierende udformninger. Normalt anvendes større monumenter, der bør købes i samarbejde med den lokalt forankrede stenhugger. Se nærmeste stenhuggeri.